0986.825.822

Hướng dẫn thay đổi người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư

Hướng dẫn thay đổi người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư . Những hồ sơ cần chuẩn bị và những bước nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư một cách chính xác nhất giúp cho các bạn không phải bổ sung nhiều lần.


Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần :

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.


LIÊN HỆ ĐỂ LẤY HỒ SƠ 


I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ , NỘP HỒ SƠ THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG QUA MẠNG

1.1.Hồ sơ cần thông báo tài khoản ngân hàng cần chuẩn bị :

Hồ sơ gồm ( Kích vào để tải về ) : 

1.Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật ( Phụ lục II-2 )

2.Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

3.Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

4.Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

5. Văn bản  ủy quyền cho người thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

6. Chứng minh thư của người thực hiện đăng ký kinh doanh

Lưu ý : Hồ sơ phải ký đóng dấu và ký tên đầy đủ, từ hai trang trở lên phải có dấu giáp lai và sau đó tiến hành scan mầu, ghi ngày tháng.

1.2. Đăng ký tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

+) Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống => Tại mới tài khoản => sau đó sở kế hoạch sẽ gửi link kích hoạt tài khoản về Email đã đăng ký ( lưu ý Email chỉ dùng đăng ký 1 lần duy nhất)

+) Vào trang dangkykinhdoanh.gov.vn => chọn Dịch vụ công => chọn Đăng ký qua mạng => Chọn tạo tài khoản mới.

Lưu ý : Tài khoản có thể mang tên giám đốc hoặc mang tên người ủy quyền. Mật khẩu bao gồm số, ký tự đặc biệt và một chữ viết hóa ( Ví dụ : 123456@A).Nộp bằng chữ ký số công cộng thì tài khoản dkkd phải mang thông tin của giám đốc hoặc người đại diện pháp luật.

1.3.Nộp hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng : 

+) Scan chứng minh thư của giám đốc ( người đại diện pháp luật ) hoặc chứng minh thư của người được ủy quyền nếu trong trường hợp giám đốc không trực tiếp làm,nộp và nhận kết quả hồ sơ.

+) Đăng nhập vào dangkykinhdoanh.dkkd.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký ở bước 1.2

+) Chọn : “ Quản lý thông tin cá nhân ” => yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh

Chậm nhất là 2 ngày kể từ khi yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh, chuyên viên sẽ xử lý yêu cầu của doanh nghiệp . 
Tra cứu : Vào Quản lý thông tin cá nhân => tổng hợp yêu cầu người dùng => trạng thái hồ sơ " chấp nhận " là bạn đã được phê duyệt yêu cầu.

II.Tạo hồ sơ điện tử thông báo tài khoản ngân hàng :

1.Chọn đăng ký doanh nghiệp : có hai hình thức nộp là nộp bằng tài khoản dkkd và bằng chữ ký  số công cộng ( Không phải nộp bản cứng).
2.Chọn loại đăng ký trực tuyến : Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc.

 

Bài viết liên quan

Dịch vụ thành lập công ty

17/08/2020

Hơn 40% trong 3.500 doanh nghiệp Nhật Bản được Jetro khảo sát đang xem xét mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong ba năm tới. Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) vừa công bố kết quả khảo sát thực hiện vào cuối năm ngoái, dựa trên phản hồi của 3.500 doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhiều tới việc sản...

Giới thiệu

17/08/2020

Dịch vụ thành lập công ty Thành lập công ty là quá trình quan trọng trong việc khởi nghiệp. Đăng ký kinh doanh là bước không thể thiếu Việc thực hiện đầy đủ và chính xác các yêu cầu về văn bản và hồ sơ là rất quan trọng. Tuy nhiên, để thành công người sáng lập cần có chiến lược kinh doanh hợp lý, tìm...

Hướng dẫn kê khai thông tin doanh nghiệp cho cơ quan thống kê

11/05/2020

Hàng năm doanh nghiệp các tổ chức phải kê khai thông tin doanh nghiệp và gửi lên cơ quan thống kê, hiện tại đã có thể làm điện tử ở tất cả các khâu từ kê khai thông tin và nộp online trực tiếp. Đại lý thuế Đông Dương hướng dẫn các kê khai thông tin doanh nghiệp gửi cho cơ quan thống kê. 1. Đăng...

5 điểm mới về lệ phí môn bài theo Nghị định 22/2020

26/02/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016 quy định về lệ phí môn bài. Dưới đây là tổng hợp 05 điểm mới của Nghị định 22/2020. Những điểm mới này sẽ kích thích thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp rất nhiều gia tăng số lượng các doanh nghiệp. 1. Thêm 3...

Thời điểm phát sinh thuế nhà thầu và tỉ giá tính thuế nhà thầu

12/12/2019

Tổng hợp những quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ đối với các đơn vị trả thay hay là thuế nhà thầu cùng với tỉ giá để tính thuế nhà thầu. Thuế nhà thầu và những lưu ý khi kê khai và nộp thuế nhà thầu như thế nào bài viết dưới đây đã tổng hợp đầu đủ.   -...

Chủ đề được quan tâm
Hỗ trợ trực tuyến
Copyright ® 2020 VinaETech. All Rights Reserved
0986.825.822